• Aktualności

      • REKRUTACJA 2022/2023

      • Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. DZIENNIK USTAW .Poz. 530

       zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

       Na podstawie art.30 c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148, z późn. zm.2)

       §1.W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.493) wprowadza się następujące zmiany:

       §11 b.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art.158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa wart.158 ust.1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

       Poniżej lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

       Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są o wypełnienie druku – „potwierdzenie woli” i dostarczenie go do 19.04.2022 (ostatni dzień). Nie dostarczenie bądź nie wypełnienie w placówce tego dokumentu jest równoznaczne z rezygnacją.


       z poważaniem

       Iwona Kroker
       Dyrektor Przedszkola nr 11 w Raciborzu

      • Konkurs plastyczno - techniczny pt.: "Palma Wielkanocna"

      • W dniu 07. 04. 2022r. odbyło się rozstrzygnięcie II Międzyprzedszkolnego konkursu plastyczno - technicznego pt.: "Palma Wielkanocna". Więcej informacji na naszej stronie przedszkolnej, w zakładce Nasze osiągnięcia, konkursy międzyprzedszkolne.

       Dziękujemy!

      • Akcja informacyjno - edukacyjna pt.: "Wirusoochrona"

      • Nasze przedszkole dołączyło do akcji organizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Raciborzu.

       Opis problemu:

       Każdego roku w okresie jesienno- zimowym rejestruje się wzrost zachorowań na choroby przenoszone drogą kropelkową- choroby wirusowe i bakteryjne.W ostatnim czasie,kiedy społeczeństwo zmaga się z epidemią koronawirusa szczególną uwagę należy zwrócić na rolę higieny w profilaktyce chorób zakaźnych oraz na podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych czynności higienicznych związanych z zabezpieczeniem przed zarażeniem, postępowaniem w przypadku  zachorowania, jak również zmniejszeniem ryzyka powikłań. Działania edukacyjne należy rozpocząć wśród dzieci w celu:

       - wzbogacenia ich wiedzy z dziedziny zdrowia i higieny

       - wykształcenia u nich postawy prozdrowotnej

       - nabycia określonych umiejętności

       - oraz przyswojenia prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno- zdrowotnych.

        

       Realizacja działań:

       Działania zostały przeprowadzone przez nauczycieli naszego przedszkola o objęły wszystkie grupy wiekowe. Zajęcia poruszały następujące zagadnienia:

       - prawidłowa higiena rąk;

       - podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa;

       - podstawowe zasady zdrowego stylu życia - prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna,

       - inne zasady higieniczne np.: dostosowanie ubrania do warunków pogodowych

        

       Zdjęcia z zajęć znajdują się w naszej galerii i są oznaczone #LekcjaHigieny oraz #Wirusoochrona.

       Zachęcamy do obejrzenia filmu podsumowującego całą akcję ;)