• Ramowy rozkład dnia

    • 600 – 800 Schodzenie się dzieci, zabawy ruchowe, praca indywidualna

     Dzieci :

     • są aktywne  w zakresie organizacji swojego życia
     • podejmują działalność zabawową
     • usamodzielniają się
     • rozwijają swoje zainteresowania w kącikach zabaw

      

     800 – 830 Zabawy organizowane z całą grupą, ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne

     Dzieci:

     • zgłaszają propozycję działań
     • doskonalą sprawności manualne podczas zabaw konstrukcyjnych
     • dbają o higienę własnego ciała
     • doskonalą swoją kondycję fizyczną
     • nabywają i utrwalają nawyki higieniczne


      

     830 – 900 Śniadanie

      

     900 – 915 Przygotowanie do zajęć

      

     915 – 1000 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, zabawy dydaktyczne, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem i ruchowe (czas trwania zajęć uwzględniający wiek dzieci  i ich możliwości)

      

     Dzieci:

     • wykazują naturalną chęć poznania świata wszystkimi zmysłami
     • poznają swoje możliwości i wykorzystują je w działaniu
     • uczą się tolerować i szanować odmienny sposób działań
     • odkrywają rzeczywistość podczas działań plastycznych, muzycznych, ruchowych i werbalnych
     • wyrównują deficyty rozwojowe i rozwijają zdolności

      

     1000 – 1100 Spacery, zabawy na podwórku przedszkolnym, gry terenowe

      

     Dzieci:

     • podejmują próby samodzielnego korzystania z szatni i pomieszczeń sanitarnych
     • wykorzystują dużą przestrzeń dostarczając organizmowi swobody ruchu,
     • bezpiecznie przechodzą przez ulicę

      

     1100 – 1130 Przygotowanie do obiadu

      

     1130 – 1200 Obiad

      

     1200 – 1215 Przygotowanie do leżakowania

      

     1215 – 1400 Leżakowanie/ w starszych grupach, zabawy swobodne lub organizowane przez   nauczyciela

      

     1400 – 1415 Ubieranie się

      

     1415 – 1430 Podwieczorek

      

     1430 – 1500 Zajęcia dodatkowe : zabawy rytmiczne, ćwiczenia logopedyczne, ćwiczenia korekcyjne

      

     Dzieci:

     • kształcą poczucie rytmu, tempa i dynamiki
     • reagują na ustalone sygnały dźwiękowe
     • poznają proste kroki taneczne
     • rozwijają słuch muzyczny
     • rozwijają słuch poprzez słuchanie wyrazów w języku obcym
     • doskonalą pamięć

      

     1500 – 1700 Zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu, zabawy dydaktyczne i ruchowe, rozchodzenie się dzieci

      

     Dzieci:

     • uczą się traktowania swoich potrzeb na równi z potrzebami innych
     • realizują swoje pomysły samodzielnie lub w małych grupach
     • dzielą się wrażeniami i przeżyciami z kolegami, nauczycielką i rodzicami
     • doskonalą pamięć, spostrzegawczość, uwagę, myślenie podczas gier i zabaw dydaktycznych
     • bezpiecznie bawią się wykorzystując urządzenia terenowe na podwórku przedszkolnym

      

     Realizowane zajęcia w ramach podstawy programowej:

     Gimnastyka korekcyjna,

     Zabawy rytmiczne, gry i zabawy ruchowe w terenie,

     Zabawy z językiem angielskim i niemieckim

     Zajęcia artystyczne: muzyka, plastyka, taniec, teatr.

     Imprezy integracyjne, pikniki rodzinne, imprezy okolicznościowe.