• Programy

    • Programy w oparciu, o które pracujemy:


      

     Pracę wychowawczo – dydaktyczną prowadzimy w oparciu o „Podstawę programową wychowania przedszkolnego”.
      

     - „Kocham przedszkole” Program wychowania przedszkolnego wydawnictwa WSiP

     - Program autorski "Praca z dzieckiem leworęcznym" - wszyscy nauczyciele

     - Program autorski „Program przeciwdziałania przemocy” - wszyscy nauczyciele

     - Program autorski „Bezpieczny przedszkolak”

     Ponadto cyklicznie realizujemy programy:

     - program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

     - program profilaktyczny "Akademia Aquafresh"

     - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”

     - program edukacyjny "Żywienie na wagę zdrowia" - wszyscy nauczyciele

     - program edukacyjny "Mamo, Tato wolę wodę"

     - program edukacyjny: "Klub Zdrowego Przedszkolaka"
      

     Zgodnie z podstawą programową, czas pobytu dziecka w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym zagospodarowany jest następująco:

     - co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela, ale zawsze w jego obecności)

     - co najmniej 1/5 czasu, a w przypadku dzieci młodszych tj. 3 i 4 letnich – ¼ czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach, w parku (organizowane są tam gry  i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze),w razie niepogody realizowane są zabawy i gry na sali gimnastycznej

     - najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

     - pozostały czas 2/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarować. W naszym przedszkolu będziemy poznawać tajniki aktorstwa, malarstwa, muzyki, poznawać poprzez zabawę język angielski i niemiecki. Dzieci mają ponadto możliwość uczestnictwa w zajęciach muzyczno – rytmicznych jak i poznawać zasady, i reguły gier planszowych, tj. szachy.