• Programy

    •  

     Pracę wychowawczo – dydaktyczną prowadzimy w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego.

     Programy w oparciu, o które pracujemy:

       Wykaz Programów Nauczania Przedszkolnego do realizacji w roku szkolnym 2023/2024

     zarzadzenie_programy_nauczania_2023-2024.pdf

     zal_nr_1_do_zarzadzenia_2-2023.pdf


                                                   Wykaz Programów Nauczania Przedszkolnego do realizacji w roku szkolnym 2022/2023

      

                                   zarzadzenie_dyrektora_w_sprawie_dopuszczenia_programow_do_uzytku_w_roku_szkolnym_2022-2023.pdf  

      

      

     - Program autorski "Praca z dzieckiem leworęcznym" - wszyscy nauczyciele

     - Program autorski „Program przeciwdziałania przemocy” - wszyscy nauczyciele

     - Program autorski „Bezpieczny przedszkolak”

     Ponadto cyklicznie realizujemy programy:

     - program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”;

     - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”;

     - program edukacyjny "Żywienie na wagę zdrowia" - wszyscy nauczyciele;

     - program edukacyjny: "Klub Zdrowego Przedszkolaka".
      

     Zgodnie z podstawą programową, czas pobytu dziecka w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym zagospodarowany jest następująco:

     - co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela, ale zawsze w jego obecności)

     - co najmniej 1/5 czasu, a w przypadku dzieci młodszych tj. 3 i 4 letnich – ¼ czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach, w parku (organizowane są tam gry  i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze),w razie niepogody realizowane są zabawy i gry na sali gimnastycznej

     - najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

     - pozostały czas 2/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarować. W naszym przedszkolu będziemy poznawać tajniki aktorstwa, malarstwa, muzyki, poznawać poprzez zabawę język angielski i niemiecki. Dzieci mają ponadto możliwość uczestnictwa w zajęciach muzyczno – rytmicznych jak i poznawać zasady, i reguły gier planszowych, tj. szachy.