• Bezpieczne dzieci - Znam, wiem, umiem

    • Konkurs międzyprzedszkolny

    • Dnia 4.04. odbył się po raz pierwszy konkurs ,,BEZPIECZNE DZIECI - ZNAM, WIEM, UMIEM". Organizatorami konkursu było Przedszkole Nr 11, Przedszkole Nr 15 oraz Powiatowe Centrum Sportu.

     W konkursie wzięło udział pięć przedszkoli: 3, 9, 11, 15 oraz 16. Głównym celem było uwrażliwienie dzieci na współczesne zagrożenia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

     Do oceniania zmagań przedszkolaków zaproszeni zostali przedstawiciele raciborskich służb - Policji (Rafał Behr i Piotr Badurczyk), Straży Pożarnej (Mateusz Wyrba, Radosław Bar), Straży Miejskiej (Małgorzata Nowińska i Agnieszka Achtelik) a także WOPR (Piotr Krużołek).

     Na uczestników czekały ciekawe konkurencje. Dzieci budowały przejście dla pieszych, rozwiązywały zagadki, dzielnie pokonywały tor przeszkód, układały puzzle i potrafiły świetnie rozdysponować odpowiedni służby do interwencji kryzysowej.

     Mimo rywalizacji zmaganiom towarzyszył śmiech, zabawa oraz głośny doping kibiców, szczególnie podczas ostatniej konkurencji przeznaczonej dla jury, które miało okazje wspólnie z przedszkolakami ułożyć i popisać się znajomością znaków drogowych. Konkursowi towarzyszył również przygotowany przez gości pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz miasteczko drogowe.