• O nas

    • Przedszkole nr 11 w Raciborzu otwarte jest  cały rok od 6.00 do 17.00.

      

     Nasze przedszkole zapewnia:

      

     • Opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która nieustannie bogaci swoje wiadomości i umiejętności,
     • Tworzy warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka przygotowując je do podjęcia nauki w szkole,
     • Kształtuje postawy proekologiczne i prozdrowotne,
     • Wyposaża  dzieci w niezbędną wiedzę ze świata sztuki, kultury, przyrody,
     • Wprowadza dzieci w świat wartości uniwersalnych,
     • Tworzy warunki do podejmowania działań twórczych w różnych formach  dziecięcej ekspresji – językowej, plastycznej, teatralnej,
     • Wobec rodziców pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze,
     • Stwarza rodzicom możliwości do aktywnego udziału w życiu przedszkola, czynnie uczestniczą w jego przedsięwzięciach.


      

     Tradycje przedszkolne

      

     Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę:

     Akcja „Sprzątanie świata”,

     Pasowanie na starszaka

     Andrzejki,

     Mikołajki,

     Jasełka Bożonarodzeniowe,

     Wieczór kolęd

     Bal karnawałowy,

     Dzień Babci i Dziadka,

     Dzień Ziemi,

     Spotkania Wielkanocne,

     Powitanie wiosny,

     Piknik Rodzinny,

     Olimpiada Sportowa Przedszkolaków,

     Dzień Matki i Ojca,

     Przedstawienie bajkowe 6 latków,

     Dzień Dziecka,

     Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

      

     Przedszkole nr 11 w Raciborzu promuje swoją odrębność i specyfikę przez stronę internetową, facebook,

     stały kącik dla rodziców, występy dzieci na uroczystościach powiatowych, udział

     przedszkolaków w konkursach ogólnopolskich.