• Krasnoludki

     • KRASNOLUDKI to grupa dzieci najmłodszych (2,5 - 3 letnich). Grupa liczy 28 dzieci. Wychowawcą grupy jest pani Katarzyna Knop oraz pani Jolanta Kośmider. Funkcję pomocy nauczyciela pełni pani Hanna Kozicka. Pyszne posiłki podaje pani Bożena Matusiak, która również dba o porządek w całej sali. 

       

      Plan dnia w najmłodszej grupie prezentuje się następująco:

      6:00 - 8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci. Zabawy w kącikach tematycznych. Praca indywidualna.

      8:00 - 8:30 Zabawy organizowane z całą grupą: ruchowe, dydaktyczne, muzyczne. Ćwiczenia poranne. Czynności higieniczne - przygotowanie do posiłku.

      8:30 - 9:00 Śniadanie.

      9:00 - 9:15 Przygotowanie do zajęć.

      9:15 - 10:00 Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze z całą grupą: zajęcia ruchowe, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, gry dydaktyczne, zajęcia werbalne

      10:00 - 11:20 Spacery, zabawy na podwórku z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, czynności samoobsługowe.

      11:20 - 11:30 Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne

      11:30 - 12:00 Obiad.

      12:00 - 12:15 Przygotowanie do poobiedniego odpoczynku: czynności samoobsługowe i higieniczne.

      12:15 - 14:15 Leżakowanie.

      14:15 - 14:30 Czynności higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

      14:30 - 15:00 Podwieczorek, zabawy dowolne, zabawy tematyczne w kącikach zabaw , rozchodzenie się dzieci do domu.