• Kadra

   • KADRA PEDAGOGICZNA

    PRZEDSZKOLA NR 11 W RACIBORZU

     

    Iwona Kroker – dyrektor placówki

    Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany.

    Wykształcenie:

    - Studium Nauczycielskie – Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

    - Wyższa Szkoła Pedagogiczna – Edukacja wczesnoszkolna zintegrowana

    - Akademia Świętokrzyska - Edukacja wczesnoszkolna zintegrowana

    - Wyższa Szkoła Pedagogiczna – Kulturoznawstwo i oświata

    - Kurs Kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

    - Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku- kurs językowy i metodyczny z języka angielskiego

     

    Jolanta Kośmider – wicedyrektor

    Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany.

    Wykształcenie:

    - Studium Wychowania Przedszkolnego w Raciborzu

    - Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie – Pedagogika wczesnoszkolna (licencjat)

    - Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie – Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana (magisterium)

    - Kurs Kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

     

    Małgorzata Górka – nauczyciel

    Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany.

    - Studium Wychowania Przedszkolnego

    - PWSZ w Raciborzu Instytut Studiów Edukacyjnych – Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

     

    Jolanta Tomaszewska -  nauczyciel

    Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany.

    Wykształcenie;

    - Studium Nauczycielskie - Nauczanie początkowe

    - Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna w Warszawie - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - kształcenie zintegrowane

    - Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi - Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza.

     

    Ewelina Krawczyk - nauczyciel 

    Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

    Wykształcenie:

    - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Filologia germańska z dodatkową specjalizacją Kształcenie wczesnoszkolne

    - Uniwersytet Opolski - Filologia germańska

    - Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Brzegu - Logopedia Szkolna i przedszkolna

     

    Małgorzata Wiesiołek - nauczyciel 

    Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

    Wykształcenie:

    - Uniwersytet Opolski: Edukacja Elementarna (studia magisterskie)

    - Uniwersytet Opolski: Terapia pedagogiczna (studia podyplomowe)

    - Uniwersytet Opolski: Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

    - Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Brzegu: Logopedia szkolna i przedszkolna

    - Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku- kurs językowy i metodyczny z języka angielskiego

     

    Beata Malcharczyk – nauczyciel

    Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany.

    Wykształcenie:

    - Studium Nauczycielskie – Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

    - Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

    - Uniwersytet Opolski – Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym.

    Instytut Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, politologii i stosunków międzynarodowych w Warszawie:

    - 2014 r. Oligofrenopedagogika (Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)- Trzy semestralne studia pedagogiczne.

    - 2015 r. Terapia Pedagogiczna - Trzy semestralne studia pedagogiczne

    - 2017 r.  Surdopedagogika z językiem migowym - Trzy semestralne studia pedagogiczne

    Instytut Doskonalenia Nauczycieli  w Raciborzu - 2016/2017 -  Kurs Języka Migowego pierwszego stopnia

     

    Zuzanna Psota – nauczyciel

    Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany.

    Wykształcenie:

    - Uniwersytet Śląski w Katowicach - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna

    - Uniwersytet Opolski – Wychowanie przedszkolne i terapia pedagogiczna.

    - PWSZ w Raciborzu - Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

    - Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku- kurs językowy i metodyczny z języka angielskiego

     

    Elżbieta Linkiewicz – nauczyciel

    Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany.

    Wykształcenie:

    - Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi - Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

    - Wydział Etnologii i Nauki Uniwersytet Śląski w Cieszynie – Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

    - Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Brzegu- Logopedia przedszkolna  i wczesnoszkolna

     

    Ewa Muzia - nauczyciel

    Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

    Wykształcenie:

    - Studium Nauczycielskie – Wychowanie przedszkolne

    - Uniwersytet Opolski -  Pedagogika przedszkolna (studia magisterskie)

     

    Joanna Marciniak- nauczyciel

    Stopień awansu zawodowego : nauczyciel mianowany

    Wykształcenie:

    - Uniwersytet Śląski w Katowicach- Historia, specjalność nauczycielska (studia magisterskie)

    - Uniwersytet Śląski w Katowicach- Wychowanie przedszkolne (studia podyplomowe)

    - Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi- Pedagogika Specjalna ( studia podyplomowe)

    - Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku - kurs językowy i metodyczny z języka angielskiego

     

    Sylwia Szcześ -nauczyciel

    Stopień awansu zawodowego: nauczyciel początkujący

    Wykształcenie:

    - Uniwersytet Opolski- Pedagogika wczesnoszkolna z przyrodą

    - Uniwersytet Opolski- Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym ( studia magisterskie)

    - Studium Języka Obcego Uniwersytetu Opolskiego - Język angielski

     

    Magdalena Paluch- nauczyciel

    Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

    Wykształcenie:

    - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu -  Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne z dodatkową specjalnością nauczycielską język angielski

    - Uniwersytet Śląski w Katowicach -  Pedagogika, specjalność: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza ( studia magisterskie)

    - Uniwersytet Nauk Społecznych w Łodzi -  Terapia pedagogiczna ( studia podyplomowe)

     

    Katarzyna Knop - nauczyciel

    Stopień awansu zawodowego: nauczyciel początkujący

    Wykształcenie:

    -Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu -  Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne ( licencjat )

    - Uniwersytet Śląski w Katowicach - Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne  ( studia magisterskie)

     - Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi - Terapia pedagogiczna ( studia podyplomowe )

     

    Ewa Iwanowska - nauczyciel

    Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

    Wykształcenie: wyższe magisterskie

     

    Barbara Kuchajewicz - katechetka

    Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

    Wykształcenie: wyższe magisterskie

     

                                                             Halina Rycerz- Kuliga - psycholog

    Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

    Wykształcenie: wyższe magisterskie

     

     

    KADRA ADMINISTRACYJNA I OBSŁUGA

     

    O urozmaicone jedzenie dba starszy referent Pani Joanna Augustyniak.

    O zdrowe i smaczne jedzenie dbają Panie z kuchni:

    - Magdalena Sławik

    - Renata Bugla

    - Katarzyna Sędłak

    - Katarzyna Gorus

     

    Personel zawsze gotowy do pomocy dzieciom:

    I grupa- Krasnoludki –  Gabrysia Karczmarz, Małgorzata Rudek

    II grupa – Muchomorki Hanna Kozicka, Bożena Matusiak

    III grupa – Smerfy - Monika Stawinoga

    IV grupa – Biedronki - Patrycja Szczerba

    V grupa – Włóczykije - Beata Wala

    VI grupa – Pszczółki - Oliwia Cycoń, Anna Hamprecht

    VII grupa - GumisieBożena Matusiak

    Pan „złota rączka”-  Zbigniew Małecki

    Kreatywność, zaangażowanie i ciepłe podejście do każdego dziecka to główne zalety naszych nauczycieli i opiekunów. Zgrany personel pozwala na stworzenie rodzinnej atmosfery.

    Kadra pedagogiczna to grupa doświadczonych w pracy z dziećmi ludzi z odpowiednim pedagogicznym wykształceniem.