• Rekrutacja

    • REKRUTACJA NA ROK 2024/2025

      

     Zapisu do przedszkola można dokonać wchodząć w link:

     https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/raciborz

      

     zarzadzenie_Prezydenta_m.Raciborz.pdf

     zarzadzenie_dyrektora_P11_ws_komisji_rekrutacyjnej_2024-2025.pdf

      

      

     WYNIKI REKRUTACJI NA ROK 2023/2024

     Szanowni Rodzice,

     od dziś mogą Państwo sprawdzić, czy dziecko zostało zakwalifikowane do naszego przedszkola. Można to zrobić osobiście przychodząc do naszej placówki lub logując się na swoje konto na stronie naboru: 

     https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/raciborz/News 

     Zapraszamy Rodziców dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola w dniach od 11 kwietnia od godziny 9:00 do 19 kwietnia do godziny 15:00 w celu potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola
     w postaci pisemnego oświadczenia.

      

     REKRUTACJA 2023/2024

     Szanowni Państwo wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można wypełnić on-line:

     https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/raciborz/News

     Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem Prezydenta w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli:

     zarzadzenie_Prezydenta_m._Raciborz__ws._okreslenia_terminow_naboru.pdf

     STARTUJEMY OD 6 MARCA DO 21 MARCA !!!

      

     REKRUTACJA 2022/2023!

      

     Poniżej lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola nr 11 w postępowaniu rekrutacyjnym  w roku szkolnym 2022/2023

      

     lista_dzieci_przyjetych_i_nieprzyjetych(1).pdf

      

     REKRUTACJA 2021/2022!

      

     Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. DZIENNIK USTAW .Poz. 530

     zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

     Na podstawie art.30 c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148, z późn. zm.2)

     §1.W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.493) wprowadza się następujące zmiany:

     §11 b.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art.158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe,wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa wart.158 ust.1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek

      

     Poniżej lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola nr 11 w postępowaniu rekrutacyjnym  w roku szkolnym 2021/2022

     Lista_kandydatow_przyjetych.pdf

     Lista_kandydatow_nieprzyjetych.pdf