• Aktualności

      • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz”


      • w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020

        

       (Europejski Fundusz Społeczny)

        

       dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

        

       dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie

        

       równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

      • Zapytanie ofertowe nr 2.P11.WJP.RC.2021

      • Podmiot Przedszkole nr 11 w Raciborzu realizujący projekt „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz” nr WND-RPSL.11.01.03-24-00B6/20 zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie

       sprzedaży, dostawy i montażusprzętu TIK dla Przedszkola nr 11 w Raciborzuw ramach projektu „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz”.

       Szczegółowe informacje w poniższym załączniku: